سمینار مهارت های فنون مذاکره 3

توسطnikanba | سمینارها, مجله نیکان, همه | بدون دیدگاه

سمینار مهارت های فنون مذاکره ( با رویکرد افزایش فروش ) امروزه در فضای رقابتی شدید کسب و کار ، عدم داشتن دانش و مهارت کافی در ارتباط با مشتریان و خریداران باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در سازمان می شود . نحوه برخورد با مشتری – نقش زبان بدن در مذاکرات تجاری – […]

بیش تر

سمینار مهارت های فنون مذاکره 2

توسطnikanba | سمینارها, مجله نیکان, همه | بدون دیدگاه

سمینار مهارت های فنون مذاکره ( با رویکرد افزایش فروش ) امروزه در فضای رقابتی شدید کسب و کار ، عدم داشتن دانش و مهارت کافی در ارتباط با مشتریان و خریداران باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در سازمان می شود . نحوه برخورد با مشتری – نقش زبان بدن در مذاکرات تجاری – […]

بیش تر

سمینار مهارت های فنون مذاکره

توسطnikanba | سمینارها, مجله نیکان, همه | بدون دیدگاه

سمینار مهارت های فنون مذاکره ( با رویکرد افزایش فروش ) امروزه در فضای رقابتی شدید کسب و کار ، عدم داشتن دانش و مهارت کافی در ارتباط با مشتریان و خریداران باعث به وجود آمدن مشکلات اساسی در سازمان می شود . نحوه برخورد با مشتری – نقش زبان بدن در مذاکرات تجاری – […]

بیش تر

آخرین دیدگاه‌ها